Ingen kunder er for små eller store

Se våre referanser Se våre tjenester

I bransjen siden 1992

Unipark AS er et parkeringsfirma etablert i 2012. Innehaver Trond-Inge Tårnes har over 30 års erfaring fra parkeringsbransjen og borttauing av feilparkerte / hensatte biler. Gjennom vårt samarbeid med andre aktører i bransjen knytter vi god og personlig kontakt, noe som kommer våre kunder til gode.

Noen av våre referanser: